Privacyverklaring

Versie:  19 mei 2018

 

 

Dit is de privacyverklaring van hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde.

Hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde  bied o.a. dienstverlening in de vorm van cursussen, tijdelijke huisvesting en verzorging en vachtverzorging voor honden en katten. (hierna "huisdier"genoemd). En is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63641658. Wij werken met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.

 

Hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde

Marjan en Eva van de Velde.

Visartpolderdijk 3

4541 PE Sluiskil

0643012860 / 0643532084

vandevelde.vof@gmail.com

 

Hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens van uw huisdier

 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij vinden het belangrijk om contact met u op te kunnen nemen wanneer er bijvoorbeeld iets aan de hand is met uw huisdier of om u te laten weten dat u uw huisdier kunt komen ophalen. Uw e-mailadres gebruiken wij bijvoorbeeld om te laten weten hoe het met uw huisdier gaat en om eventuele foto's door te sturen.

- Voor het afhandelen van uw betaling.

Wanneer directe betaling niet mogelijk blijkt te zijn, door welke reden dan ook, dan bestaat de mogelijkheid om op een later moment te betalen. Wij vinden het dan fijn om te weten waar u woont, mocht betaling uitblijven. 

- Om te reageren op een bericht wat u aan ons heeft gestuurd.

Dit bericht kan verzonden zijn middels het contactformulier op onze website, via SMS, WhatsApp, Facebook of e-mail.

- Voor het sturen van een herinnering van de afspraak/ vaccinaties/reservering/ sturen van inschrijfformulieren voor         cursus

- Hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde verwerkt  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij tot na het overlijden van uw huisdier. Echter indien u zou beslissen om uw gegevens te willen verwijderen, weet dan dat we uw gegevens zullen bewaren in het kader van bepaalde diensten  oa  ( belasting, BTW ----)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Om ons werk goed uit te kunnen voeren, noteren wij een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van uw huisdier. Deze gegevens zijn alleen voor eigen gebruik. Wij zullen de door u versterkte gegevens niet aan een derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of wanneer u hier zelf toestemming voor heeft gegeven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. Op onze Facebook worden alleen statistieken bijgehouden van het aantal bezoekjes aan de pagina. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hondenschool, dierenpension en trimsalon van de Velde. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar velde6@xs4all.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw ID met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto en BSN-nummer af. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app voor gebruiken. Wij reageren binnen twee weken op uw verzoek. 

 

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks niet samen uitkomen, dan heeft u op de grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen het beschermen van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vandevelde.vof@gmail.com.